பூமி ஒளியின் வேகத்தில் சுழன்றால் என்னவாகும் | space Tamil | space in Tamil | zenith of science

0 Просмотры
Издатель
பூமி ஒளியின் வேகத்தில் சுழன்றால் என்னவாகும் | earth rotates speed of light | space Tamil | space in Tamil | zenith of science

என்னை மேலும் ஆதரிக்க:

#Astro

ஒவ்வொரு நாளும் பூமி கொஞ்சம் மெதுவாகச் சுழல எடுக்கும் நேரத்தை நீங்கள் காண்கிறீர்களா? சரி, நாம் எப்படி விஷயங்களை விரைவுபடுத்துவது? நிறைய. நம் நாளின் நீளத்திற்கு என்ன நடக்கும்?

என்ன புவியியல் மற்றும் காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படும்? பூமியில் உயிர்கள் எந்த நேரத்தில் நின்றுவிடும்?

Do you find the time it takes Earth to spin around each day a little slow? Well, how about we speed things up? A lot. What would happen to the length of our day?

What geographical and climate changes would occur? And at what point would life on Earth cease to exist?

--------------
I hope this video is useful to you
if you need a lot of info about all space thinks?
don't forget to subscribe to this channel.
click like (or)dislike

make a huge difference by type your feedback in the comment section


thank you for watching.
see you in the next video.
bye!

Copyright Disclaimer :
under section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for "fair use " for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statutes that might otherwise be infringing. Non-profit educational or personal use tips the balance in favor of fair use.


video credits:
this video has more than two animation clips. that clips are copied from NASA JPL
#nasa
#logabalakarthikeyan
#nasa
#jpl
#Astro
Категория
Приключения онлайн
Комментариев нет.